תנאי שימוש

Java הוא סימן מסחרי של אורקל

מפתחים מסכימים כי העלאת האפליקציות שלהם לאתר שלנו דרך טופס יצירת קשר או דוא"ל, לתת לנו זכויות לפרסמם, כולל הצנצנת JAD קבצים, תמונות ותיאורים.

המידע ומוצרים העומדים לרשותך באתר אינטרנט זה עשוי להכיל טעויות, כפופים תקופות של הפרעה מתפרסם "כמות שהוא" ללא שום אחריות.

Javaware אינו אחראי לכל תוכן לא מדויק, לתפקוד של כל אחד הקישורים לאתרים קשורים.

Javaware אינו יכול לספק תמיכה טכנית עבור כל אחד ממוצרי התוכנה, או בגין כל ניזק שעלול להיגרם על ידם או חוסר האפשרי של התאמתו.

יש להתייעץ עם מפתח תוכנה לתמיכה טכנית.